Zorgpad Tiener zwangerschap en jonge moeders

terug

Uw gemeente: Den Haag (wijzig)

Zorgpad Tiener zwangerschap en jonge moeders

Loket Jonge moeders:
Het Loket voor Jonge Moeders inventariseert de ondersteuning die nodig is op de verschillende leefgebieden, tijdens zwangerschap en daarna, en verwijst waar nodig door naar partners.
•Als de doorverwijzing niet lukt, kan de verloskundige het Loket voor Jonge Moeders benaderen en in overleg gebruik maken van hun netwerk om de verwijzingte concretiseren.
•Het regelen van de juridische consequenties van de zwangerschap (voogdij) is verplicht. Het Loket voor Jonge Moeders regelt dit indien gewenst. Het ontbreken hiervan is reden voor overleg met en melding bij Veilig Thuis Haaglanden. (070-3469717).
•Er is een contactmoment tussen het Loket voor Jonge Moeders en verloskundige/gynaecoloog (MMW) rond 37 weken, specifiek over het geregelde voogdijschap. Het Loket voor Jonge Moeders neemt het initiatief. LJM neemt, in overleg met cliënt, contact op met verloskundepraktijk/gynaecoloog.
•Er zijn geen wachtlijsten. Jonge Moeders die worden aangemeld krijgen op korte termijn een afspraak (richttijd 1 week).•Coördinator Loket voor Jonge Moeders is Pauline Boes (06-30266009), p.boes@stichtingmooi.nl.
JIP/Loket voor Jonge MoedersAmsterdamse Veerkade 17a, Den HaagTel.: (070-3655930)info@jipdenhaag.nlwww.jipdenhaag.nl (eerste afspraak met zorgverlener voor de moeder)
Indien besluit tot abortus: Casa Kliniek, Van Beverningkstraat 134, 2582 VL Den Haag (088-8884444), info@casaklinieken.nl,www.casaklinieken.nl.

JGZ
De verloskundige of de gynaecoloog kan een prenataal huisbezoek van de jeugdverpleegkundige van de JGZ aanvragen wanneer er sprake is van sociaal emotionele zorgen zoals psychische problematiek, ongezonde voedingspatronen, armoede, stress, middelengebruik, huiselijk geweld of slechte huisvesting. Ook kunnen ouders terecht met opvoed ontwikkelingsvragen bij kinderen van 0 tot en met 4 jaar bij het consultatiebureau van de JGZ.