Zorgpad Op Gezond Gewicht

terug

Uw gemeente: Den Haag (wijzig)

Zorgpad Op Gezond Gewicht

 

 

Gezond gewicht
Overgewicht is sinds 2003 één van de speerpunten van het preventiebeleid van het ministerie van VWS. Het terugdringen van overgewicht is één van de doelen van het Nationaal Preventieakkoord.
De ambitie van het akkoord is om overgewicht terug te dringen tot het niveau van 1995:

  • 9,1% voor 4-20 jarigen en 
  • 38% voor 20 jaar en ouder.

Verschillende partijen zetten zich in om de omgeving gezonder te maken en om kinderen thuis, op school, op de opvang in de wijk en op de sportvereniging meer te laten bewegen. Om gezond eten te stimuleren, komt er onder andere een campagne over de Schijf van Vijf en een nieuw, breed gedragen voedselkeuzelogo. Om het drinken van water te stimuleren komen er meer watertappunten op publieke plekken.

Preventie van overgewicht richt zich op het voorkómen van overgewicht, het bevorderen van een normaal gewicht bij mensen die te zwaar zijn en het op gewicht blijven voor mensen die zijn afgevallen. Effectieve preventie van overgewicht vraagt om een integrale aanpak. Dit is een aanpak die bestaat uit een combinatie van interventies gericht op de omgeving, regelgeving en handhaving, voorlichting en educatie, en signalering, advies en ondersteuning vanuit de zorg (zie: https://www.loketgezondleven.nl Een integrale aanpak van overgewicht).

Gezond gewicht tijdens zwangerschap
De zwangerschap is een belangrijke tijd: een zwangere en haar kindje hebben voldoende voedingsstoffen nodig om in conditie te blijven en goed te groeien. Voeding speelt hierbij een cruciale rol. Een zwangerschap vraagt veel van je lijf. Daarom is het belangrijk dat een zwangere zo goed mogelijk voor haarzelf en haar kindje zorgt. Hiervoor is een zorgvuldig samengestelde en uitgebalanceerde voeding nodig, die past bij iemands leefstijl. Vaak kun je met het aanpassen van je voeding klachten verminderen en soms zelfs helemaal voorkomen. Een diëtist kan hierbij helpen.

(gecombineerde) Leefstijlinterventie (GLI) - tijdens zwangerschap
Met de gecombineerde leefstijlinterventie, die sinds 2019 onder voorwaarden vergoed wordt door de basisverzekering, werken volwassenen aan hun leefstijl, gezonder eten en duurzame gedragsverandering. Het doel is overgewicht te verminderen. Zorgverzekeraars vergoeden alleen erkende programmaʼs vergoeden. Momenteel zijn dat De Beweegkuur, CooL en SLIMMER. Meer over deze programma's en waar in Nederland deze beschikbaar zijn leest u bij erkende gecombineerde leefstijlinterventies in de basisverzekering, www.loketgezondleven.nl/
leefstijlinterventies/gecombineerde-leefstijlinterventie/erkende-gli-basisverzekering.

Andere informatiebronnen zijn:
https://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-gewicht/heb-ik-een-gezond-gewicht.aspx
https://www.dieetditdieetdat.nl/ =>diëtisten site en ook item zwangerschap
https://www.www.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies/gecombineerde-leefstijlinterventie