Zorgpad Medicatie gebruik in de zwangerschap

terug

Uw gemeente: Den Haag (wijzig)

Zorgpad Medicatie gebruik in de zwangerschap

Bij voorkeur bespreekt de vrouw pre-conceptioneel met de huisarts of de huidige medicatie gecontinueerd kan
worden, omgezet moet worden naar een vervangend middel of kan worden gestopt. Dit kan in overleg met
voorschrijvend specialist, gynaecoloog en/of apotheker. Uitgebreide informatie is te vinden op www.lareb.nl.

Bij gebruik van medicatie met een mogelijk teratogeen effect nagaan of er een indicatie is voor een GUO 1.

Bij gebruik van psychofarmaca zie POP protocol / SSRI protocol.
Verwijs de zwangere naar de POP-poli indien geïndiceerd.

Overweeg of het medicatie gebruik en/of de onderliggende ziekte een indicatie is voor extra groeicontroles of
overname van zorg in de 2e lijn.