Zorgpad Laat in de zorg

terug

Uw gemeente: Den Haag (wijzig)

Zorgpad Laat in de zorg

 

Doel
Transmuraal zorgpad met als doel het optimaliseren van de zorg rondom de zwangere die laat in zorg komen (> 12
weken AD).

Termijnbepaling
Bij een amenorroeduur < 14w0d kan de termijn worden bepaald o.b.v. de CRL, bij een termijn van ≥ 14w0d, dient
termijn bepaling plaats te vinden door een gecertificeerd echoscopist of gynaecoloog. 

Prenatale screening
Afhankelijk van de termijn wordt patiënte gecounseld voor een combinatietest (AD < 14w0d), tweede trimester
screening (AD ≥ 14w0d en < 18w0d) of een SEO (AD ≥ 18w0d).

Achtergrond
In het zorgpad wordt onderscheid gemaakt tussen vrouwen die tussen 12-14 weken zwangerschapsduur in zorg
komen, vrouwen die tussen 14-18 weken in zorg komen en vrouwen die na 18 weken in zorg komen. Deze grenzen
berusten op de uitgebreidheid in biometrie en prenatale screenings mogelijkheden.

Bronnen
• Zorgpad laat in zorg - HP4All - regio Groningen
• Verloskundig Vademecum 2003, eindrapport van de Commissie Verloskunde van het College voor zorgverzekeringen,
College voor zorgverzekeringen Diemen 2003.
• NVOG richtlijn Foetale groeibeperking, Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, september 2008.
• NVOG modelprotocol Foetale Biometrie, Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, mei 2008.
www.nvog-documenten.nl