Zorgpad Arbeidsomstandigheden

terug

Uw gemeente: Den Haag (wijzig)

Zorgpad Arbeidsomstandigheden

Als zwangere werknemer heb je recht op fysiek minder zwaar werk en verlof. Wil je hier meer over weten bezoek dan de website van de rijksoverheid via:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsomstandigheden/arbeidsomstandigheden-zwangerschap-en-werk

Wie/wat raadplegen ingeval van problemen:
1. Werkgever en/of arbodienst (RI&E; risico-inventarisatie en -evaluatie, is verplicht voor ieder bedrijf).
2. http://www.arboportaal.nl/onderwerpen/rechten-en-plichten-werknemers/inhoud/zwangeren-en-vrouwen-dieborstvoeding-
geven
.
3. http://rivmtoolkit.nl/Onderwerpen/Kinderwens_zwangerschap_en_werk
Bij gemellizwangerschap gelden weer andere regels.
Folder van RIVM ‘Kinderen krijgen? Denk na over risico’s op uw werk.’
Folder van de FNV ‘Alles over werk en zwangerschap.’

Vragen? Bel informatie Rijksoverheid. 1400

Doel en toepassingsgebied
Het zorgpad dient als kapstok voor de begeleiding van zwangeren met ongunstige arbeidsomstandigheden
(gerelateerd aan ongunstige zwangerschapsuitkomsten).
Het zorgpad is bedoeld voor verloskundig zorgverleners en in VSV verband.
Achtergrondinformatie opbouw zorgpad
Bepaalde arbeidsomstandigheden worden geassocieerd met ongunstige perinatale uitkomsten. Staand werk is
geassocieerd met zowel een verhoogde prevalentie laag geboortegewicht (<p10)1,2 en prematuriteit. Lange werktijden,
met name indien samengaand met een stressvolle baan, i geassocieerd met laag geboortegewicht (<p10)3.
Daarnaast hebben specifieke arbeids-omstandigheden, bijvoorbeeld werken in extreme temperaturen
(kan gepaard gaan met bloeddruk schommelingen wat kan leiden tot placentaire perfussiestoornissen) of
extreme geluiden (kan leiden tot neonatale doofheid) invloed op het ongeboren kind.4 Ook gaan sommige
beroepen gepaard met een verhoogde kans op toxoplasmose en rubella, hiervoor verwijzen wij u naar de
desbetreffende zorgpaden.
De werkgever moet er voor zorgen dat een zwangere veilig en gezond kan werken. De werkgever is verplicht
mogelijke gevaren voor de zwangere werknemer weg te nemen. Blijkt dat niet afdoende, dan moet er de
mogelijkheid bestaan om het werk of de werktijden aan te passen. In het uiterste geval kan het zelfs zo zijn dat er
ander werk wordt aangeboden of vrijstelling van werkzaamheden plaats moet vinden. Ieder bedrijf is verplicht om
een RI&E (risicoinventarisatie en -evaluatie) op te stellen. Hierin staat hoe werknemers veilig en gezond kunnen
werken, inclusief een inventarisatie van de specifieke risico's voor werkneemsters tijdens de zwangerschap en de
periode van borstvoeding. Indien in de RI&E staat beschreven dat er binnen het bedrijf specifieke gevaren aanwezig
zijn, is de werkgever verplicht maatregelen te nemen. Bij twijfel over mogelijke gevaren, kan contact worden
opgenomen met de arbodienst van de werkgever of Rijksoverheid.

Bronnen
1. Mozurkewich EL, Luke B, Avni M, Wolf FM. Working conditions and adverse pregnancy outcome:
a meta-analysis. Obstet Gynecol 2000;95(4):623-35.
2. Teitelman AM, Welch LS, Hellenbrand KG, Bracken MB. Effect of maternal work activity on preterm birth and
low birth weight. American journal of epidemiology 1990;131(1):104-13.
3. Vrijkotte TG, van der Wal MF, van Eijsden M, Bonsel GJ. First-trimester working conditions and birthweight:
a prospective cohort study. Am J Public Health 2009;99(8):1409-16.
4. Arbo-advies in de zwangerschap, http://www.arbo-advies.nl/zwangerschap.htm, 16 februari 2012.