Zorgpad Stoppen met roken

zp17var1

 

zp17var2

 

Taskforce Rookvrije Start
Zoals op de website van de Taskforce Rookvrije Start www.rookvrijestart.rokeninfo.nl toolkit staat beschreven
bevordert de taskforce multidisciplinaire zorg, agendeert het onderwerp en verbetert kennis van professionals en
publiek. Het doel van de Taskforce is dat meer (aanstaande) ouders stoppen met roken en rookvrij blijven.
Elk kind heeft recht op een rookvrije start. Alle zorgprofessionals – van verloskundige tot jeugdarts – slaan daarvoor
de handen ineen. Ze werken samen in de Taskforce Rookvrije Start.

Een lokale taskforce bevordert de samenwerking rondom de Rookvrije Start tussen de verschillende beroepsgroepen
uit de geboortezorg en jeugdgezondheidszorg. Elke lokale taskforce kan gebruik maken van een landelijke toolkit met
diverse materialen ter ondersteuning bij het agenderen en bespreken van stoppen met roken (met a.s. ouders).

Om rokende (aanstaande) ouders structureel en effectief te kunnen begeleiden, is het belangrijk dat professionals
samenwerken. Door gemeenschappelijk stoppen met roken-beleid op te stellen zijn de afspraken helder voor collegaʼs
binnen en buiten de eigen organisatie. Het stroomschema dat is weergegeven bij het zorgpad stoppen met roken
beschrijft welke stappen je doorloopt bij de begeleiding en doorverwijzing van rokende zwangeren, volgens de
richtlijn stoppen met roken begeleiding voor (aanstaande) ouders.

 

Deelnemende organistaties

Alliantie Nederland Rookvrij

De Alliantie Nederland Rookvrij (ANR) is een samenwerkingsverband van publieke en private organisaties die als
doel hebben om er samen voor te zorgen dat niemand meer (over)lijdt aan de gevolgen van roken. De ANR wordt
gevormd door vele organisaties die samen een Rookvrije Generatie willen realiseren. De initiatiefnemers zijn
Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds.

Naast alle materialen om sport- en speelomgevingen rookvrij te maken is er nu ook een handboek voor bedrijven die
stappen richting rookvrij willen zetten. Het aantal rookvrije omgevingen blijft groeien (o.a. sport, spelen, zorg). Deze
zijn veelal herkenbaar aan de Rookvrij-bordjes van de Rookvrije Generatie. Mede door de inzet van de gemeenten,
lokale sportservices en de 5 grote buitensportbonden (KNVB, KNKV, KNHB, Atletiekunie en KNLTB) was er een forse
stijging van het aantal buitensportverenigingen die (deels) rookvrije sportterreinen invoerden. Van 200 begin 2018
naar 700 eind 2018. Ook worden steeds meer trainingscomplexen van profclubs rookvrij.

Wat is het Partnership?
Het Partnership Stop met Roken is een samenwerkingsverband van diverse partijen die zich bezig houden met
stoppen-met-roken in de gezondheidszorg. Zowel qua uitvoering als op het gebied van onderzoek en
ontwikkeling. Het Partnership Stop met Roken zet zich in voor de toegankelijkheid, bereikbaarheid, kwaliteit en
betaalbaarheid van ondersteuning aan rokers die willen stoppen met roken. De focus ligt met name op het
bewaken en bevorderen van de kwaliteit van stoppen-met-rokenzorg. Sinds september 2011 is het Partnership
Stop met roken een eigenstandige Stichting.

Wat doet het partnership?
Het Partnership Stop met Roken richt zich op een uniforme en gecoördineerde aanpak van het stoppen met roken
in de zorgsector. Op de website van het partnership:www.kwaliteitsregisterstoppenmetroken.nl is een overzicht
te vinden van ge-kwalificeerde stoppen-met-roken begeleiders en erkende interventies (zowel groeps- als
individuele interventies).

Op de site van de nhg staan online leefstijlinterventies vermeld (o.a. 2 gratis online interventies m.b.t. roken) die
een goede theoretische onderbouwing hebben of door gecontroleerd onderzoek effectief zijn gebleken.
Het overzicht van de interventies is samengesteld door de partners van het project Preventie in de Buurt
(2014-2015): Het Nederlands Huisartsen Genootschap, de Landelijke Huisartsen Vereniging, RIVM Centrum Gezond
Leven, Pharos en het Trimbos Instituut. Kijk ook op www.rookvrijallebei.nl voor meer informatie