Zorgpad Zwangere met psychische problematiek

zp11var1

zp11var2

Doelgroep POP-overleg
• Zwangeren met psychiatrische aandoening i.a.
• Zwangeren met psychische klachten
• Angstige zwangeren
• Traumatische zwangerschap of partus i.a.
• Zwangeren die psychofarmaca gebruiken
• Patiënten met anorexia nervosa / boulimia i.a.
• Complexe sociale setting
 
Niet besproken in POP-overleg tenzij gewenst:
• Langdurige hyperemesis
• Verslavingsproblematiek = zie NAS-protocol
• SSRI-gebruik, nu zonder klachten = zie SSRI protocol
• Zwangeren met eerstelijns verwante met een psychiatrische aandoening
• Seksueel misbruik of mishandeling i.a.

Flowchart
• Indicatie voor begeleiding POP wordt gesteld door huisarts, gynaecoloog, verloskundige of behandelend psycholoog / psychiater.
• Intake POP om situatie in kaart te brengen en uitleg POP-poli.
• Gezamenlijk wordt besloten of begeleiding op POP-poli gewenst is. Dit betekent gezamenlijke zorg door verloskundig en ziekenhuis.
• Het liefste medebegeleiding MMW of eenmalig om sociale situatie in kaart te brengen.
• Patienten die in zorg zijn bij psychiater of psycholoog blijven daar zo mogelijk onder behandeling. Wel kan laagdrempelig

  overleg plaatsvinden met psychiater van de POP-poli.
• Maandelijks overleg met verloskundige, gynaecoloog, POP, MMW, kinderarts, psychiater, team kindveiligheid
• zp11var3
• Indien nodig vast overdracht in zwangerschap naar JGZ door MMW en evt. ook alvast ervaren kraamzorg aanvragen.
• Nacontrole na partus op POP-poli en evt met MMW.