Zorgpad Huiselijk geweld / Kindermishandeling

zp5var6

Huiselijk geweld en kindermishandeling is een breed begrip waaronder ook psychische mishandeling, verwaarlozing, verbaal geweld, incest, vrouwelijke genitale verminking, huwelijksdwang, eergerelateerd geweld, jeugdprostitutie en loverboys horen. Slachtoffers van loverboys zijn vaak kwetsbare vrouwen (jonge vrouwen/meisjes in de puberteit, laag opgeleid, afkomstig uit gebroken gezinnen of jonge vrouwen / meisjes die een ontwrichte jeugd hebben gehad). De helft van de slachtoffers is tussen de 12-19 jaar. De andere helft is meerderjarig.


Hulpverlening bij huiselijk geweld
1. De KNOV heeft een praktijkkaart bij meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. (www.knov.nl).
De KNOV adviseert dringend alle stappen in het proces zorgvuldig te registreren in 1 dossier.

2. Bij vermoeden van geweld moet de verloskundige de meldcode volgen en kan de verloskundige altijd advies inwinnen of overleggen met Veilig Thuis. Landelijk Veilig Thuis is 7 dagen per week, 24 uur per dag te bereiken via: 0800-2000. zp5var7

3. Voorzieningen

zp5var8