Zorgpad zwangere in een kwetsbare situatie

Bekend is dat de psychosociale situatie waarin een aanstaande moeder zich bevindt voorspellend is voor haar gezondheid, voor haar welzijn en voor de gezondheid en het welzijn van haar nog ongeboren kind. Vandaar dat het van belang is om tijdens de zwangerschap goed zicht te krijgen op o.a. de psychosociale situatie en omstandigheden om die zo mogelijk te verbeteren.

Psychosociaal welbevinden kent vele determinanten. Vandaar dat er voor de verschillende factoren aparte zorgpaden zijn ontwikkeld.

De zorgpaden beogen een instrument te zijn om de psychosociale situatie van een zwangere te kunnen inventariseren en de acties die eventueel nodig zijn, snel en gericht te kunnen vinden. Het is bedoeld voor verloskundig zorgverleners in de eerste, tweede en derde lijn.

Als zodanig fungeert het als een inventarisatie- en doorverwijspagina naar de zorgpaden die nader ingaan op de gevonden problematiek.

Achtergrond

Het zorgpad kwetsbare zwangere is opgesteld door de werkgroep zwangere centraal in Groningen. De werkgroep zwangere centraal was een samenwerkingsverband van het VSV UMCG, VSV MZH, GGD Groningen, de gemeente Groningen, de kraamvogel, ISIS, het groene Kruis, ELANN en het consortium ZeGNN. De hoge perinitale sterfte in de gemeente Groningen (2006-2013) gaf aanleiding om deze werkgroep te starten. Het consortium en de GGD Groningen hebben financieel bijgedragen aan dit project.

De zorgpaden die ontwikkeld zijn ten tijde van het Healthy pregnancy for all project zijn up to date gemaakt, uitgebreid en nog meer toegepast op de kwetsbare groep zwangeren met psychosociale problematiek. De werkgroep heeft een screeningsinstrument voor psychosociale problematiek uitgezocht, een scholing voor het gebruik ervan georganiseerd en het gebruik geïmplementeerd.

Goede Start is het langjarig project dat zich specifiek richt op een goede start voor de volgende generatie inwoners van de Veenkoloniën. Het is onderdeel van het programma Kans voor de Veenkoloniën en het amendement (Wolbert, 2014) dat daaraan ten grondslag ligt beschrijft duidelijke verwachtingen voor het investeren in een goede start voor de volgende generatie.

Een onderdeel van de aanpak van Goede Start is kantelen van denken in aandoeningen en ziektebehandelingen naar preventie en interventie van risicoʼs (op een voorspelbare verslechterde gezondheid van de huidige én volgende populatie).

In Goede Start werken inwoners samen met alle partijen die rondom het gezin actief zijn in de 11 gemeenten uit de Groningse en Drentse Veenkoloniën langdurig samen aan verbetering van de gezondheid. Goede Start verbindt en stimuleert de samenwerking tussen alle betrokkenen.

In 2017 is toestemming verkregen om dit zorgpad voor de Goede Start werkwijze te gebruiken en aan te passen. Samen met Goede Start partners in het medische en sociale domein een praktische en vrij toegankelijke routekaart ontwikkeld die aansluit bij de leefomgeving van de betreffende kwetsbare zwangere / a.s. ouders.